วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2550

11.บริการสนทนาออนไลน์ หรือที่เรียกว่า Chat


บริการสนทนาออนไลน์ หรือที่เรียกว่า Chat

บริการสนทนาออนไลน์ หรือที่เรียกว่า Chat (IRC - Internet Relay Chat) หรือเรียกว่า Talk เป็นบริการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน โดยผู้ใช้บริการสามารถคุยโต้ตอบ (ทั้งโดยการพิมพ์ และพูด) กับผู้อื่นๆ ในเครือข่ายได้ในเวลาเดียวกัน
ปัจจุบันบริการนี้ ได้นำมาประยุกต์ใช้กับการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยอาศัยอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น กระดานสนทนา, ไมโครโฟน, กล้องส่งภาพขนาดเล็กเป็นต้น
โปรแกรมที่นิยมใช้กันได้แก่ Pirch, ICQ, Microsoft NetMeeting, InternetPhone
ที่มา ผู้แต่ง คือ http://www.google.co.th/
ที่มา ผู้แต่ง คือ http://nectec.or.th/

ไม่มีความคิดเห็น: